Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü
TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

Uzaktan Eğitim İle İlgili Önemli Açıklamalar

Üniversitemiz Senatosunun 21.09.2016 tarihli kararıyla 2016-2017 Güz yarıyılından başlayarak Bölümümüz derslerinin uzaktan öğretim yöntemiyle verilecektir. Bu kararla Türk Dili dersleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” ve dayanağını bu yönetmelikten alan “Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülecektir. Bu kapsamda Bölümümüz derslerinin Uzaktan Öğretim yöntemi ile verilmesinde aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir:

1. Her öğretim yılı güz dönemi başlangıcında öğrencilerin sisteme kaydını ve uyumunu kolaylaştırmak amacıyla tanıtım programı gerçekleştirilecektir.

2. Öğrenciler derslerin başlangıcını takip eden iki hafta içinde ÇÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin internet sayfası olan http://olives.cu.edu.tr adresindeki yönlendirmeleri izleyerek sisteme giriş yapacaklardır. 2016-2017 Güz yarıyılı için 6. hafta sonunda sistem kayda kapatılacaktır.

3. http://olives.cu.edu.tr adresinde yer verilen Kullanım Kılavuzu’nda sistem kaydının nasıl yapılacağı, bilgisayar veya mobil iletişim araçlarıyla canlı derslerin ne yollarla izlenebileceği, arşivde kayıtlı derslerin izlenmesi için gerekli olan donanım, ders materyaline nasıl ulaşılabileceği, dersi vermekle görevli öğretim elemanları ile iletişim vb. konular ayrıntılı biçimde açıklanmıştır.

4. Öğrenciler dersleri canlı olarak veya kayıttan izleyecekler ve ilgili dokümanları edineceklerdir. Öğrencilerin devam takibi sistem üzerinden yapılabildiğinden mağdur olmamaları için bu son derece önemlidir.

5. 2016-2017 öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında ara sınavlar yüz yüze yapılacaktır. Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları Fakülte / Meslek Yüksekokulu / Yüksekokul ara sınav programında belirtilen yerde ve zamanda hazır bulunmaları gerekmektedir.